Hyvä asiakas, verkkokaupasta tilaaminen on väliaikaisesti poissa käytöstä. Voit kuitenkin selata verkkokaupan tuotteita ja asioida myymälöissämme.

REKISTERISELOSTE

Varaosasto.fi -verkkokaupan rekisteriseloste

Rekisteriselostetta pidetään yllä Henkilötietolain 10 §:n vaatimusten sekä EU:n tietosuojadirektiivin mukaisesti. Selosteesta selviää mitä tietoja kerätään, rekisteröidyn oikeudet, mihin kerättyjä tietoja käytetään sekä se miten niitä ylläpidetään ja säilytetään.

1. Rekisterinpitäjä

  •          Yritys: Autowall Oy
  •          Osoite: Santaniitynkatu 3
  •          Postinumero: 04250
  •          Postitoimipaikka: Kerava
  •          Sähköposti: info@varaosasto.fi
  •          Puhelinnumero: 010 292 1180

 

2. Rekisterin nimi

Autowall Oy:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään Varaosasto.fi -verkkokaupan tilausten käsittelyyn, sekä tilaustietojen arkistointiin, tilastointiin ja analysoitiin. Saatuja rekisteritietoja käytetään edelleen nettikaupan sekä, palvelun ja valikoiman kehittämiseen.

Saatuja rekisteritietoja ei käytetä markkinointiin ilman henkilön suostumusta. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain asettamien vaatimusten mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot ja yhteystiedot tilausten yksilöimiseksi; etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka. Tietosisältöön voidaan kirjata myös ajoneuvon rekisterinumero. Tiedot asiakkaiden tilauksista kerätään tilastointia varten, tällöin tilausten tiedot ovat anonyymeja. Muut tiedot jotka säilytetään yritysasiakkailta, sekä rekisteröityneiltä käyttäjiltä: tilaushistoria, kuitit, y-tunnus, laskut, verkkokaupan sisäinen viestintä, tiedustelut, haut ja toimituksen seurantatiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet tietojen tarkistamiseen, muuttamiseen ja poistamiseen

Rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjautumalla palveluun tai ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitoon tarkastaa ja muuttaa omia tietojaan. Rekisteröitynyt käyttäjä ja asiakas voi tarkistaa, muuttaa ja poistattaa itseään koskevat tiedot rekisteristä olemalla yhteydessä yllämainittuihin yhteystietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan kuluttajan rekisteröityessä käyttäjäksi tai tilatessa tuotteita. Ajoneuvotiedot saadaan kuluttajan käyttäessä rekisterinumerohakua. Kaikki tiedot saadaan kuluttajalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta yhteys- ja asiakkuustietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Konekielinen aineisto sijaitsee palomuurin taakse sijoitetulla palvelimella, joka sijaitsee lukitussa palvelinhuoneessa. Asiakastietoihin käsiksi pääseminen vaatii korkean käyttäjätason, salasanan ja käyttäjätunnuksen, jotka on rajattu yksilöidyille käyttäjille Autowall Oy:n henkilökunnasta.

Mahdollisia häiriötilanteiden aiheuttamia ongelmia vastaan suojaudutaan asiakasrekisterin varmennuskopioinnilla määräajoin.

 

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme rekisteriselostetta liittyvissä kysymyksissä: info@varaosasto.fi